Pravila privatnosti ELIFAZ RENT-A-CAR

 

 1. Na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke?

Vaše kontakt podatke prikupljamo na temelju Vašeg upisa osobnih podataka u pisane obrasce u našoj poslovnici, Obrasca za rezervaciju ili Kontakt obrasca na našim internetskim stranicama www.elifaz.hr. Osobne podatke koji su nam potrebni radi izdavanja računa  prikupljamo prilikom pružanja naše usluge. Podatke koje unosite u obrazac za rezervacije prikupljamo jer su nam potrebni za određivanje osobe na koju se automobil rezervira, te da bismo dobili Vaše kontakt podatke. Informacije o Vašim drugim pravima  nalaze se u nastavku ovog teksta.

 1. Koju vrstu osobnih podataka obrađujemo?
 2. a) Vaše osnovne osobne podatke (ime i prezime, mjesto prebivališta, OIB) i podatke za komunikaciju (Adresu, email adresu, telefon),
 3. b) Podatke potrebne za plaćanje naših usluga (kontakt podaci, broj tekućeg računa),
 4. c) Podatke o broju vaše vozačke dozvole, vaše osobne iskaznice, datumu rođenja i druge podatke koji su nam nužni za izvšravanje usluge iznajmljivanja automobila;

 

 1. Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka?

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo:

 1. a) ako ste nam dali suglasnost za to (suglasnost možete u svakom trenutku opozvati, osim ako se radi o podacima koje smo po zakonu dužni čuvati);
 2. b) ako je to nužno za sklapanje/izvršavanje ugovora u kojemu ste Vi stranka;
 3. c) ako je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza Elifaz Rent-a-car
 4. d) ako smo to po zakonu obvezni (npr. izdavanje računa; odgovaranje na prigovor i sl.)
 5. f) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih pravaElifaz Rent-a-car ili Vas kao ispitanika.

 

 1. Kome se možete obratiti radi pitanja o zaštiti osobnih podataka i povlačenja privole?

Obratiti se možete našem službeniku za zaštitu podataka na email adersu: elifaz@elifaz.hr uz naznaku “Zaštita osobnih podataka”. Voditelj obrade je Elifaz Rent-a-car.

 

 1. Na koji način se provodi obrada i koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka?

Obrada Vaših osobnih podataka provodi se na zakonit, pošten i transparentan način, a osobni podaci su prikupljeni u svrhu izvršavanja djelatnosti Elifaz Rent-a-car, davanja preporuka o vozilu, slanja ponuda i pogodnosti Elifaz Rent-a-car. Svrha je također i odgovaranje na Vaša pitanja, unaprjeđenje iskustva posjete naših internetskih stranica, unaprjeđenje usluga, marketinške kampanje i sl.

 

 1. Koji su rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka?

Podatke koje čuvamo na temelju privole čuvamo trajno, odnosno dok god takvu privolu ne povučete. U svakom trenutku imate pravo obavijestiti nas da povlačite privolu za obradu osobnih podatka koju ste nam dali. Uz povlačenje privole možete zatražiti i brisanje Vaših osobnih podataka te druga prava prema Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Dio osobnih podataka dužni smo čuvati prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Tako smo dužni čuvati podatke važne za izdavanje računa i druge podatke na koje nas zakon obvezuje. Također čuvamo podatke koje bi nas moglo tražiti tijelo javne vlasti po osnovi prekršajnih kazni ili drugih kazne sve dok ne proteknu rokovi za zastaru prekršajnog progona. U svakom trenutku imate pravo na obavijest zašto određeni podatak ne možemo izbrisati. Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s Vama.

 

 1. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

U razdoblju prilagodbe koji nam je ostavljen od trenutka donošenja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka do trenutka kada se ona počinje primjenjivati poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo sve osobne podatke koji se nalaze u našim bazama zaštitili od gubitka i neovlaštenog pristupa. Svi naši poslovni partneri ugovorom su se obvezali na zaštitu osobnih podataka naših korisnika. Također svaki  zaposlenik Elifaz Rent-a-car obvezao se da sve osobne podatke čuva kao poslovnu tajnu.

 

 1. Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

Vaše kontakt podatke naši referenti i odjel marketinga koristi kako bismo Vam odgovorili na upite, za Vas pripremili vozilo ili Vam poslali obavijesti o pogodnostima i novim ponudama koje za vas imamo. Isti podaci koriste se i kod unosa kupca u naš sustav.

Podatke koji su prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost potrebni za izdavanje računa obrađuje naše računovodstvo.

Osobne podatke koji su potrebni za dostavu podataka tijelima javne vlasti obrađuju naši referenti u administracji

 

 1. Koja su Vaša prava vezna uz obradu osobnih podataka?
 2. a) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobni podaci koji se odnose na  Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i razdoblju čuvanja.
 3. b) Pravo na ispravak: imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose.
 4. c) Pravo na brisanje: imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a isti će biti obrisani ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno, ako uvjeti nisu ispunjeni dobiti ćete obavijest zašto se podaci ne mogu brisati.
 5. d) Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom u zaštiti osobnih podataka u članku 18.
 6. e) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade obrade ako se radi o podaci nad kojim se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
 7. f) Pravo na prigovor: Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Prigovor se podnosi putem maila na elifaz@elifaz.hr s naznakom “Prigovor na obradu osobnih podataka”.
 8. g) Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu.

 

 1. Na koji način izrađujemo profile za prilagođenu komunikaciju i informiranje?

Našim kupcima želimo ponuditi proizvode koji bi s obzirom na model, starost i stanje vozila koje su odabrali najviše odgovarao njihovim potreba. Ovakvu obradu vršimo isključivo ako korisnik prilikom unosa podataka odabere opciju da želi primati prilagođene obavijesti o uslugama i proizvodima. U tu svrhu prikupljamo podatke i stvaramo kategorije ispitanika (profile) kojima šaljemo prilagođene promidžbene poruke s različitim sadržajem i posebnim ponudama. Uz profile određenih korisnika možemo povezati i načine na koji pretražujete naše stranice, otvarate poveznice, reagirate na e-mail poruke i vrijeme koje provodite na našim web stranicama.